Co je solární energie?

Solární energie se odkazuje na energii získávanou z paprsků slunce. Je využívána pomocí solárních panelů nebo fotovoltaických (PV) článků, které přeměňují sluneční záření na elektřinu.

Jak fungují solární panely?

Solární panely fungují tím, že zachytávají sluneční světlo a přeměňují ho na stejnosměrný (DC) proud. Tento proud je pak přes inverter přeměněn na střídavý (AC) proud, který je vhodný pro použití v domácnostech a podnicích.

Jak fungují solární panely?

Některé hlavní výhody solární energie zahrnují:

  • Obnovitelný a čistý zdroj energie
  • Snížení nákladů na elektřinu
  • Nižší uhlíková stopa
  • Zvýšená energetická nezávislost
  • Možnost finančních úspor díky vládním podporám a sčítání elektroměrů

Jak fungují solární panely?

Solární panely fungují tím, že zachytávají sluneční světlo a přeměňují ho na stejnosměrný (DC) proud. Tento proud je pak přes inverter přeměněn na střídavý (AC) proud, který je vhodný pro použití v domácnostech a podnicích.

Jak fungují solární panely?

Solární panely jsou stavěny tak, aby byly odolné a obvykle mohou vydržet 25 až 30 let nebo déle. Nicméně jejich účinnost se s časem postupně snižuje.